تماس با ما

دفتر وكالت  دكتر حسن امير شاهي و همكاران  :وکیل پایه یک وکارشناس رسمی دادگستری ،عضو کانون بین المللی وکلا International Bar Association ،عضو انجمن وکلای فرانسه زبان  Juristes Francophones ،انجمن وکالت اروپا( AEL ) ، عضو سازمان وکلای بدون مرز(  Lawyers Without Borders ) و  کارشناس رسمی دادگستری
Iran International Practice Lawyers, Tehran:  Law Offices of Dr. Hassan AMIRSHAHI & Associates (Iran Civil & Penal Litigation Lawyers, Immigration Attorneys)

نشانی:
(دفتر مر کز شهر) تهران، خيابان قائم مقام فراهانی جنوبی، خیابان ماگنولیا،شماره 30، طبقه دوم، واحد 5

خواهشمند است برای مکاتبه و ارسال محمولات پستی منحصرا از نشانی فوق استفاده شود.
کدپستی:1588613917

پست الكترونيكي: info@amirshahilaw.com

(دفتر شمال شهر) تجریش، خيابان ولیعصر، کوچه کاشانچی ،شماره 1/20، طبقه چهارم، واحد 10
کدپستی:1961834387
نشانی:

تلفن:88319672-88311593 -88320174،                       دفترتجریش:22732796-22704817
فكس823698-88320173-88311592،                      دفتر تجریش:22730665-22732793فکس

تلكس:  ا226451ا HAAM-IR

 

www.amirshahilaw.com (به انگلیسی)

www.teheranavocats.com  (به فرانسه)

http://iranlaw.wordpress.com (به فارسي )

www.iranlegal.net  (به عربی)

www.lawiran.org   (به فارسي )

www.iran-attorney.net

www.iran-lawyer.com

www.iran-energy-oil-gas.com

www.iraniplawyer.com

www.irantrademarkpatent.com

www.naatitajrish.blogfa.com

www.naatiaustralia.blogfa.com

www.iran-australia-canadatranslation.com

www.iranlegaltranslator.wikifoundry.com

www.iranaustralia.org

www.iranabroad.org

http://www.teheranavocats.com/ (in French)

http://www.iranlegal.net/ (in Arabic)

http://www.lawiran.org/ (in Persian)

http://www.iraniplawyer.com (on intellectual property and incorporation in Iran)

http://www.irantrademarkpatent.com (on trademarks in Iran)

http://www.iran-lawyer.com (under construction)

http://www.iran-energy-oil-gas.com (under construction)

http://www.iranabroad.org (on Canadian & Australian Immigration)

http://iranlegaltranslator.wikifoundry.com